Demianka, či Demjanka???

18.08.2015 18:11

Štandardizovaný názov vrchu v katastrálnom území obce Krivany s nadmorskou výškou 789 m je Demianka a v tejto podobe sa uvádza aj v publikácii Názvy vrchov, dolín, priesmykov a sediel, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky www.skgeodesy.sk (cez odkazy Geodézia a kartografia → Štandardizácia geografického názvoslovia).

Demianka (rus. Демьянка) je aj rieka na západnej Sibíri. Je pravým prítokom Irtyša. Pramení vo Vasjuganských močariskách na severovýchode Omskej oblasti. Ďalej tečie po území Ťumenskej oblasti. Dĺžka rieky - 1 160 km, výmera povodia - 34 800 km². Brehy sú nízke a pokryté lesom. Rieka sa využíva zväčša na plavenie dreva. Povodie Demianky je iba veľmi riedko osídlené. Väčšie mestá sa tu nenachádzajú.

Späť

Kontakt

Horský beh Demjankou
Nám.sv. Martina 69,08271 Lipany

0917 887 778, 0949 301 069

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode